پرینتر شارپ MA-410

شارپپرینتر شارپ MA-410 پرینتر شارپ MA-410 پرینتر شارپ MA-410  در گروه پرینترهای چهار کاره قرار می گیرد. این پرینتر قابلیت پرینت ، اسکن ، کپی و فکس را دارد. قالبیت چاپ تک رنگ داشته و سرعت چاپ سیاه و سفید در آن ۲۰ صفحه در دقیقه می باشد. سایز برگه های استفاده شده در این…